Badanie: Co trzeci Polak aktywny zawodowo interesował się dietą pudełkową

Co trzeci respondent przyznaje, że interesował się dietami pudełkowymi, ale z nich nie skorzystał. Nieco ponad jedna czwarta badanych zna diety pudełkowe tylko ze słyszenia. 31% respondentów posiada doświadczenia w korzystaniu z diet pudełkowych lub chce skorzystać z takiej diety w przyszłości – wynika z badania ABR SESTA i Fitness Catering.