Nowe centra wspierania edukacji czeka dogrywka

Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu dojdzie do rozstrzygnięcia konkursu na wybór organów prowadzących, które na bazie prowadzonych przez siebie placówek kształcenia specjalnego stworzą Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. Projekt pilotażowy zakłada powstanie 16 takich placówek, które rozpoczną swoją działalność już 1 września. Docelowo mają one funkcjonować w każdym powiecie, urzeczywistniając ideę edukacji włączającej zawartej w ministerialnym programie Edukacja dla wszystkich .