Orlen łączy siły z najbogatszym Polakiem. Będą inwestować w atom

Przedstawiciele PKN Orlen i spółki Synthos Green Energy 29 czerwca 2021 r. podpisali umowę zakładającą wdrażanie technologii małych reaktorów jądrowych.  Strony podkreślają, że inwestycje w małe reaktory nie stoją w sprzeczności z programem polskiej  energetyki jądrowej.