Oświata. Związki odrzucają pomysły rządu. I zarzucają mu pozorowanie dialogu

Przedstawiciele związków zawodowych skupione w Forum Związków Zawodowych opublikowali stanowisko, w którym zdecydowanie przeciwstawiają się wszystkim propozycjom zawartym w dyskutowanych od 11 maja założeniach zmian w statusie zawodowym nauczycieli, zaproponowanych przez MEiN. Według Ewy Tatarczak, propozycje rozwiązańzwizakow zawodowych opublikowane po to, by przedstawiciele strony rządowej wzięli je pod uwagę w czasie prac grup roboczych zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.