„Pan Tadeusz” i „Przyjaciel mądrości”. Wiemy, co było na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech testów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ostatnich klas podstawówki. – Było kilka szkół w kraju, które dostały fałszywe informacje mailowe o rzekomym ataku, w kilku szkołach były ewakuacje – powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Wiemy, co było na egzamienie ósmoklasisty 2021.