Po wyroku TSUE sędzia Juszczyszyn wniósł do prezesa SR M. Nawackiego o dopuszczenie do orzekania

Zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną SN olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn wniósł do prezesa tutejszego sądu rejonowego Macieja Nawackiego o dopuszczenie do orzekania. Powołał się przy tym na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który w ubiegły czwartek orzekł o niezgodności z prawem unijnym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.