Powtórka roku szkolnego dla wszystkich. Czy to możliwe?

Wyjaśnijmy od razu – powtórzenie roku szkolnego nie jest najnowszym pomysłem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Co więcej – ze strony resortu nie było takich sygnałów. Natomiast w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy zatroskanych rodziców i niektórych przedstawicieli środowiska oświatowego o konieczności generalnej powtórki.