Ratownikom SAR odebrano nagrody. „Państwo polskie oszczędza na bezpieczeństwie ludzi”

Ratownicy, którzy pracują na otwartym morzu, nie mogą już liczyć na pięcioprocentowy dodatek motywacyjny, ważny składnik ich wynagrodzenia. Wszystko przez pandemię i decyzję „z góry” o zmniejszeniu funduszu płac. Ratownicy są rozgoryczeni.