Seniorze! Wziąłeś udział w Spisie Powszechnym? Nie? Dokonasz tego w Klubie Seniora

We wtorek, 8 czerwca seniorzy będą mogli dokonać samospisu w Klubie Seniora. Przewidziana w procesie jest pomoc.