Sprzedaż produktów objętych podatkiem cukrowym spadła o 14 proc.

Po krótkim czasie obowiązywania opłaty cukrowej w Polsce widzimy już efekty – sprzedaż objętych nią produktów spadła o 14 proc. – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.