Startują konsultacje społeczne związane z tworzeniem Strategii Lublin 2030

Konsultacje społeczne rekomendacji wypracowanych przez Tematyczne Grupy Robocze, które przedstawiają wizje rozwoju miasta potrwają od 14 maja do 23 czerwca.