Tyle PKN Orlen wydaje na sponsoring. Jest raport

PKN Orlen opublikował raport roczny za 2020 r. poświęcony działalności sponsoringowej. Publikacja zawiera opis wspieranych projektów, ich efektów oraz dobrych praktyk, dotyczących współpracy ze sportowcami, instytucjami kultury i partnerami społecznymi.