Unimot ze wzrostem przychodów o ponad 30 proc.

Grupa Unimot w I kwartale 2021 osiągnęła przychody w wysokości blisko 1,6 mld zł notując 28,3 mln zł skorygowane zysku EBITDA wobec 1,2 mld zł przychodów i 32,9 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w 2020.