Zajęcia wyrównawcze z dofinansowaniem. Te gminy i powiaty otrzymają wsparcie

Ponad 430 tys. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej trafi do gmin i powiatów na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów. Ministerstwo Finansów przedstawiło listy samorządów, do których pieniądze wpłyną za czerwcowe zajęcia.